Tips til gør det selv manden

Tips til hvordan man kan lave en indkørsel

 • Indkørsel med almindelig belastning:

  Du starter med at grave af, så der er plads til 15cm bundsikringsgrus ,   15 cm stabilgrus (kornstørrelse 0/32 mm), 5 cm afretningsgrus (kornstørrelse  0/8 mm) og 6-7 cm til belægningsstenene eller betonfliserne. Stabilgrus og afretningsgrus kan bestilles på Nemgrus.dk.

  Dernæst lægger du stabilgruset ud, og komprimerer det godt med en pladevibrator, fyld op med afretningsgrus og komprimér igen. Det er vigtigt, at du husker, at lave et fald på underlaget, så overfladens hældning sker væk fra huset (min. 1 cm pr. løbende meter), så regnvandet let kan løbe af.

 • Læg to lange ledere, fx ½” vandrør, ned i gruset og check, at de ligger i korrekt niveau. Afretningslaget rettes af med et lige bræt, som trækkes hen over arealet, mens det hviler på de to ledere. Fjern lederne og efterfyld revnerne med grus og stamp det til.

  Dernæst anbringer du belægningsstenene med en indbyrdes fugeafstand på minimum 2-3 mm, og i det mønster, du ønsker. Fugeafstanden gør at der er tilpas plads til stenmel, og at man undgår kantafskalning af betonfliserne. Hav altid tilstrækkelig med støtte snore på, så retning og forbant holdes. Alt efter mønster kan det være nødvendigt at klippe stenene til med en fliseklipper, eller du kan vælge at skære dem til med en vinkelsliber med diamantklinge. Når hele indkørslen er lagt, fejes stenmel ud, så fugerne fyldes.

 • Hvis der er en eksisterende belægning, som bare skal fornyes og underlaget er i orden, kan man springe stabilgruset over og nøjes med 5cm afretningsgrus.
 • Stenmel, stabilgrus, bundsikringsgrus og afretningsgrus kan købes på Nemgrus.dk

Tips til sten og fliser på terrasser og stier

Den stabile bund

 • Skal overfladen bevares jævn længst muligt, er det vigtigt med en stabil grusbund. Nederst lægges et drænende lag, der sikrer at frosten ikke hæver belægningen. Derpå følger et bærelag af stabilgrus, og øverst et tyndt sandlag der afrettes, så belægningen ligger jævnt og flot. Det er vigtigt at de enkelte gruslag er ensartet tykke på hele fladen, dvs. at laget af stabilgrus et 15 cm tykt over hele arealet og at afretningsgruslaget er 5 cm. Til afretningslag bruges grus fra O til 8 mm. Når hvert lag grus er lagt, skal det komprimeres. Det er bedst at bruge en pladevibrator - den kan lejes i de fleste byggemarkeder. Det er vigtigt at gruset er fugtigt, men hvis det er for vådt svømmer sand- og gruskorn rundt, og pakker sig ikke, og er det for tørt skilles de ad. Når gruset komprimeres fylder det mindre, derfor skal der lægges 15 cm x 1,3 = 19,5cm stabilgrus og  5x 1,3 = 6,5 cm afretningsgrus før der komprimeres.

Befæstelse for terrasser og havestier. Samlet tykkelse  25 cm. Fliser 5-6 cm. Afretningsgrus  5cm. Stabilgrus 10 cm

Befæstelse for indkørsler og p-pladser. Samlet tykkelse  40 cm. Fliser 6 cm. Afretningsgrus  5 cm. Stabilgrus 15 cm. Bundsikringsgrus 15 cm.

 • Når hele terrassen/havestien  er lagt, fejes stenmel ud, så fugerne fyldes.
 • Stenmel, stabilgrus, bundsikringsgrus og afretningsgrus kan købes på Nemgrus.dk

Vand på belægningen

 • Når belægningen er lagt må der ikke være stående vand på belægningen. Det sikres ved at lade belægningen hælde svagt. Er overfladen af beton, skal faldet være mindst 1 cm pr. løbende meter, for klinker og natursten skal faldet være mindst 2 cm. Vandet skal altid ledes væk fra bygninger og ud i bede eller afvandingsbrønde. På havestier laves der med sidefald.